Serebrat

rinsvid 21%

Blitz 20%

Str13 19%

Mrbegin 18%

dark_dar 18%

NebovLuge 17%

Vitezslav 17%

Cimonis 17%

kanzyug 16%

Nesdehniy 16%

Skycelot 16%

mithron 16%

Saibre 16%

NRGetic 15%

KinslayeR 15%

Mikelius 15%

Inknex 15%

vlglupak 15%

ELON 15%

Corum 15%

Kysh 15%

DIC 15%

bobhunter 15%

Northles 15%

chakapay 15%

nyak 14%

DinoDi 14%

VODKODAV 14%

3a4em 14%

Suzume 14%

-AdRiver-